Prijsafspraken tussen zzp’ers volgens de ACM toegestaan

Autoriteit Consument & Markt is voornemens om prijsafspraken tussen zzp’ers toe te staan. Zzp’ers mogen dan voortaan onderling afspraken maken om op deze manier aan een minimuminkomen te komen. Dit meldt het FD.

Concept-Leidraad prijsafspraken

De ACM kondigt dit aan in ‘concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers’. Tot 9 september staat dit document voor consultatie open. In verband met het minimumtarief voor zzp’ers van €16 die het kabinet per 2021 wil hanteren, zal het ACM geen boetes opleggen bij bepaalde zzp’ers die op dit moment een gezamenlijk tarief hanteren. Op deze manier wil de ACM de arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de markt verbeteren.

Daarbij mogen zzp’ers de prijsafspraken vastleggen in een collectieve arbeidsovereenkomst. Bovendien keurt de kartelwaakhond het ook goed als zzp’ers met hun opdrachtgevers afspraken maken over een minimumtarief om hiermee tot een bestaansminimum te komen. Het draait hierbij wel om kleine groepjes zelfstandigen volgens Trouw. Dit houdt in dat in een groep niet meer dan acht zelfstandigen meedoen met de afspraken. Als zij goederen leveren mogen zij geen jaarlijkse omzet draaien die hoger is dan € 5,5 miljoen. Bij het aanbieden van diensten geldt een maximum van € 1,1 miljoen. Ook mag de groep niet meer dan 10% van het marktaandeel hebben.

Met deze maatregelen wil de Autoriteit voorkomen dat opdrachtgevers zzp’ers voor een te laag tarief inhuren. Op deze manier zijn zij volgens de ACM beter beschermd tegen armoede.

Uitgezonderde zzp’ers van het kartelverbod

Als je als zzp’er in een bedrijf werkt met werknemers en je met één of meer werknemers dagelijkse werkzaamheden uitvoert, dan geldt het kartelverbod niet. De Mededingingswet ziet jou dan namelijk niet als onderneming. Maar als je niet als onderneming wordt gezien, ben je dan wel echt een zzp’er?

Kritiek op plannen

Niet iedereen ziet de plannen van de ACM zitten. In het FD geven een aantal betrokkenen hun mening hierover. Zo toont de topman van Randstad, Jacques van den Broek, weinig begrip voor de plannen van de kartelwaakhond. Hij is van mening dat de overheid, het bedrijfsleven en vakbonden moeten zorgen dat sociale-zekerheidspotjes gevuld blijven. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen heeft zijn twijfels over de werking van de plannen, hij zegt dat een groot risico blijft bestaan dat het minimumtarief een maximum wordt. Johan Zwemmer, advocaat en hoogleraar arbeidsrecht, vindt de oplossing van de ACM ‘uiterst omslachtig’. Volgens hem kan een creatieve ondernemer door middel van het EU-recht vrij dienstenverkeer onder de afspraken uitkomen.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl