‘Afschaffen van zelfstandigenaftrek is beter’

De zelfstandigenaftrek bouwt stap voor stap af. In 2028 zal deze € 5.000 bedragen. Dit is minder dan de huidige € 7.280. Over deze verandering zijn de meningen verdeeld. Fiscalist Ruud van den Dool vindt dat het kabinet deze ondernemersfaciliteit helemaal moet afschaffen. Dit meldt TaxLive.

Op Prinsjesdag werd dit plan in het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Het kabinet is van plan de zelfstandigenaftrek geleidelijk over een periode van negen jaar van € 7.280 naar € 5.000 te verlagen. Hiermee wil het kabinet het verschil tussen vast en flexibel verkleinen. Dit heeft het kabinet gedaan voordat zij het rapport van commissie Borstlap heeft ontvangen.

Deze verlaging verhoogt de lasten op arbeid van de ondernemers. Hier staat echter tegenover dat de arbeidskorting naar verwachting wordt verhoogd. Veel zelfstandigen gaan er tot en met 2028 daarom waarschijnlijk nog op vooruit.

Fiscalist Van den Dool verwacht dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek zal leiden tot een slechtere inkomenspositie dan de huidige situatie. Hij vindt het echter wel begrijpelijk dat het kabinet het afbouwt. Toen de ondernemersfaciliteit werd ingesteld werden er doelstellingen gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Echter voldoet de zelfstandigenaftrek hier niet meer aan. De ondernemersfaciliteit past niet meer in een activerend belastingstelsel. Hierdoor is geen logische reden meer om ondernemers tegemoet te komen en werknemers niet volgens Van den Dool. Daarbij gebruiken ondernemers de ondernemersaftrek niet voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Tot slot is Van den Dool voor het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Maar daarbij komt wel dat de mkb-winstvrijstelling dan verhoogt moet worden. Bovendien dient een aanvullende heffing te komen op het winstinkomen dat de ondernemer niet investeert. Op deze manier stimuleert het fiscale stelsel de economische groei en het ondernemerschap volgens hem. De startersaftrek moet wel blijven.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl