Algemene voorwaarden

Privacyverklaring ZZPNED

Wij verzoeken u de volgende privacyverklaring zorgvuldig door te lezen voordat u akkoord gaat met het verstrekken van uw persoonsgegevens. ZZPNED zet zich in om alle gegevens die u aan ons verstrekt, wordt beveiligd en met zorg bewaard. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze sturen naar info@zzpned.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

ZZPNED vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met (persoonlijke) gegevens van gebruikers en bezoekers van de Website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, hierbij handelt ZZPNED altijd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. ZZPNED kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van ZZPNED en/of omdat u deze zelf bij het registreren aan ons heeft verstrekt. ZZPNED kan in ieder geval de volgende gegevens verwerken:

Voor gebruikers:

 • Uw voor- en achternaam (verplicht)
 • Uw E-mailadres (verplicht)
 • Uw KvK nummer (verplicht) bij rechtspersonen
 • Uw branche (verplicht) bij rechtspersonen
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw opleiding
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres

Voor ZZP’ers:

 • Uw bedrijfsnaam (verplicht)
 • Uw KvK nummer (verplicht)
 • Uw BTW nummer
 • Uw adresgegevens
 • Uw IP-adres

ZZPNED verzamelt  in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 1. Gegevens die wij automatisch verzamelen of die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en/of diensten;
 2. Gegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

Onder gegevens die wij automatisch verzamelen of die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en/of diensten kunt u o.a. verstaan:

Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord zodra u een account aanmaakt bij ZZPNED.

Contactgegevens: bedrijfsnaam, adres, emailadres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt indien u contact met ons opneemt.

Beoordelingen/reacties: de beoordelingen/reacties die zijn geplaatst door gebruikers op ZZPNED.nl

Financiële gegevens: facturen, de noodzakelijk (financiële) gegevens voor facturering.

 

Gegevens die wij verzamelen via andere bronnen

ZZPNED maakt gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, u zou hierbij kunnen denken aan het verzamelen van bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel.

U kunt zelf bepalen welke gegevens u aan ons verstrekt. Houdt u daarbij wel rekening met het feit  dat in sommige gevallen, een verzoek alleen verwerkt kan worden indien alle (benodigde) informatie (om aan het verzoek te voldoen) tot onze beschikking is. Het ontbreken van bepaalde informatie kan ertoe leiden dat wij u verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen, of dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten.

Nadat u een product of dienst hebt afgenomen bij ZZPNED blijft u maximaal 2 jaar in ons klantenbestand staan. Dit zodat wij u kunnen informeren over eventuele wijzigingen in onze producten of diensten. U heeft natuurlijk zelf de mogelijkheid om u zich hier voor af te melden.

Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen

ZZPNED verwerkt gegevens van website bezoekers. Bezoekers die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt  dienen toe stemming te hebben van een ouder of voogd. ZZPNED kan echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 is. Als u denkt dat ZZPNED zonder toestemming gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zzpned.nl, wij zullen deze informatie onverwijld verwijderen.

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het aanmaken van een account na registratie;
 • Telefonisch contact opnemen indien hier om wordt verzocht;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en mailings, u kunt uzelf hiervoor uitschrijven via een link in de mail.
 • Het informeren over eventuele wijzigingen in de diensten die u heeft afgenomen, u kunt uzelf hiervoor uitschrijven via een link in de mail.

Bewaartermijn

ZZPNED bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZZPNED deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. In andere gevallen waarvoor verstrekking van persoonsgegevens nodig is zullen wij altijd voorafgaand toestemming vragen aan de persoon in kwestie.

 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de browser van uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen als u een bezoek brengt aan een website. Op www.zppned.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, u kunt hierbij denken aan het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone en de gegevens die uw browser meestuurt, zoals ook het tijdstip van opvraging.

Deze gegevens helpen ons een analyse te maken van bezoekgedrag op onze website, op deze manier kunnen wij de website optimaliseren. Deze gegevens zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd.

ZZPNED maakt gebruik van vier verschillende soorten cookies. Beginnend met de Noodzakelijke cookies, deze cookies zorgen ervoor dat we de basisfuncties van de website kunnen laten draaien en zullen nooit persoonsgegevens verzamelen. Accepteert u deze cookies niet, dan bestaat de mogelijkheid dat u niet alle functies op de website kunt benutten.  Als tweede wordt er gebruik gemaakt van Voorkeurscookies, deze cookies helpen om uw voorkeursinstellingen te onthouden,  denk hier bijvoorbeeld aan de voorkeurstaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Statistiekcookies, deze cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website zodat wij deze kunnen optimaliseren.

Tot slot zijn er nog Marketingcookies, deze houden uw surfgedrag bij. De door cookies verzamelde informatie over het gebruik van de website is volledig anoniem en blijft maximaal twee jaar op uw computer, tablet of smartphone in de browser aanwezig.

U heeft de mogelijkheid om uzelf af te melden voor cookies op alle websites door uw browser op uw computer, smartphone of tablet, zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt er ook voor kiezen om alle opgeslagen informatie te verwijderen. Uw beleving van onze website kan daardoor wel tegenvallen, dit zal er namelijk toe kunnen leiden dat niet alle functies tot uw beschikking zijn.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarbij heeft u ook het recht de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door ZZPNED. Om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen kunt u een verzoek indienen door dit op te sturen naar info@zzpned.nl. Ook voor de intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar kunt u daar terecht.  ZZPNED vraagt voor elk verzoek om een kopie van het identiteitsbewijs. Schermt u daarbij de machine readable zone (MRZ), het paspoortnummer, uw pasfoto en uw BSN af, dit ter bescherming van uw privacy. ZZPNED zal te allen tijde zo snel mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens door ZZPNED

ZZPNED spant  zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toeging en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Daarbij zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan bestanden, verlies van gegevens of onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden door onrechtmatige programma’s of virussen, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan ZZPNED.  Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw gegevens te beveiligen. De apparaten van de medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Gegevens worden alleen verstuurd via beveiligde internetverbindingen, dit kunt u checken door in de adresbalk te kijken naar  ‘https’ en het slotje wat zich achteraan bevindt. Alle medewerkers van ZZPNED die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@zzpned.nl.

Links naar sites van derden

De algemene voorwaarden en privacyverklaring van sites van derden kunnen afwijken van die van ZZPNED. ZZPNED is niet aansprakelijk voor enige inhoud van deze sites. Realiseert u dus dat zodra u een externe link volgt waarmee u onze site verlaat, ZZPNED geen controle en/of invloed meer heeft over de inhoud van die website.

Wijzigingen in het privacy-cookiebeleid

ZZPNED behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring op elk moment te herzien. De hieronder genoemde datum is de datum van laatste wijziging. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bekijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Wanneer wijzigingen in deze privacyverklaring  zodanig ingrijpend zijn, zullen wij hiervan een update rondsturen.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Noord Holland.

Contact

ZZPNED B.V.

Postadres: Molenwerf 48 (1911 DB) te Uitgeest.

Inschrijving  Kamer van Koophandel: 68755120

Telefoon: 0251 361960

E-mailadres: info@zzpned.nl

 

Laatste wijziging: 1 december 2018

 

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl