Als zzp’er zwanger, vergeet de Zelfstandige- en Zwanger-regeling niet

Als zwangere zzp’er komt er veel op je af, vergeet daarom de Zelfstandige- en Zwanger-regeling (ZEZ) niet. Lees hier meer over deze regeling.

Om in aanmerking komen met de ZEZ-uitkering indien je aan één van de volgende voorwaarden voldoet, je bent:

  • Zelfstandige
  • Zelfstandig beroepsbeoefenaar
  • Meewerkend echtgenote of partner van een zelfstandige

Hoogte van de Zelfstandige- en Zwanger-regeling

Je ontvangt de maximale uitkering indien je in het voorgaande kalenderjaar van de zwangerschap minimaal 1225 uur hebt gewerkt als zelfstandige. Deze maximale uitkering is maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon. Dit hangt af van jouw situatie. Als je minder werkte dan 1225 uur, dan ontvang je een lagere uitkering. In dit geval is de hoogte van de uitkering afhankelijk van jouw winst in dat jaar.

Als je meewerkend echtgenote bent zal de ZEZ-uitkering worden berekend op basis van de door jouw partner behaalde winst en jouw aandeel hierin.

Als je vrijwillig bent verzekerd voor de Ziektewet bij het UWV, dan ontvang je een uitkering die 100% van het verzekerde dagloon bedraagt.

AOV

Als je ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt, dan ontvang je bij deze verzekering vaak een uitkering bij zwangerschap. Dit zal geen invloed hebben op jouw Zelfstandige- en Zwanger-regeling. Echter kan de verzekeraar wel een lager bedrag uitkeren omdat je een ZEZ-uitkering ontvangt. Dit kan per verzekeraar verschillen.

Aanvragen ZEZ

Je kan over een minimale periode van 16 weken een ZEZ-uitkering ontvangen. Deze gaat 6 tot 4 weken voor de verwachte bevallingsdatum in. Na een bevalling heb je altijd recht om minimaal 10 weken ZEZ-uitkering.

Je dient uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum deze uitkering aan te vragen. Dit kan bij het UWV. Hierbij is het belangrijk dat je een zwangerschapsverklaring van jouw verloskundige of huisarts meestuurt.

De volgende gegevens dien je bij de aanvraag bij de hand te houden:

  • Burgerservicenummer
  • Inkomstenoverzicht
  • Eventueel jouw Ziektewet-verzekering bij UWV
  • De uitgerekende bevallingsdatum inclusief zwangerschapsverklaring

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl