Archief auteur van: info@zzpned.nl

Urencriterium

Voldoe jij aan het urencriterium?  Er zijn namelijk verschillende soorten ondernemersaftrek waar je als ondernemer in aanmerking mee kan komen. Bij sommige moet je echter voldoen aan het urencriterium om recht te hebben op de aftrek.    Een voorwaarde van het urencriterium is dat je per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan de onderneming besteedt. Daarbij geldt dat je >50% van de tijd die je aan werkzaamheden besteedt in jouw onderneming moet steken.

Lees verder

Heb jij recht op een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Heb je laatst een investering gedaan? Dan kan je wellicht recht hebben op een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (Hierna: KIA).   Je kan recht hebben op een KIA indien je voldoet aan twee voorwaarden. Ten eerste dien je ondernemer te zijn in Nederland. Ten tweede investeer je in 1 jaar een bepaald bedrag in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen. Voor 2018 bedraagt dit bedrag tussen €2.301 en €314.673.

Lees verder

Welke kosten zijn aftrekbaar voor zzp’ers?

Ondernemers mogen alleen zakelijke kosten aftrekken, aangezien privé-uitgaven niet aftrekbaar zijn.   In sommige gevallen zijn de kosten zowel privé als zakelijk, dan mag je alleen het zakelijke gedeelte aftrekken. Of de kosten in één keer aftrekbaar zijn is afhankelijk van de volgende punten:  Indien jouw aankoop minder bedraagt dan €450 of de kosten alleen betrekking hebben op één jaar, dan dienen zij

Lees verder

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl