Lagere productiviteit en groei zzp’ers: is hier een samenhang?

Het CBS heeft een nieuw rapport gepubliceerd, hierin wordt naar de samenhang gekeken van de groei van zelfstandigen en de lagere productiviteit. Is hier werkelijk sprake van een verband? 

Het CBS kijkt niet naar de productiviteit van de zelfstandige zelf, maar naar de bedrijfstak waarin de zelfstandige actief is. Het CBS beschrijft hier dan ook bij dat het rekening houdt met de mogelijkheid dat zelfstandigen minder productief zijn. Daarbij speelt de groei van het aantal zelfstandigen en flexwerkers, het aantal werkzame uren en het inkomen een rol.

Er worden enkele redenen gegeven waarom het CBS stelt dat zzp’ers een lagere productiviteit hebben dan vaste werknemers. De arbeidsproductiviteit is het afgelopen decennium ruim met 4% gestegen, terwijl dit tussen 1998 en 2003 ruim 21% was.

Ook vermeldt het CBS dat minder bedrijven minder investeren in machines en software. Rond het jaar nul was hier meer sprake van, aangezien veel bedrijven overgingen op nieuwe ICT-systemen.

Waar waarschijnlijk in het rapport geen rekening mee gehouden is, is dat veel zelfstandigen in sectoren werkzaam zijn waar de groei in arbeidsproductiviteit lastiger te realiseren is. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de zorgsector of het onderwijs.

Verschillende media trekken helaas te snel conclusies uit dit rapport. In de conclusie geeft het CBS aan dat een causale relatie tussen de opkomst van de zelfstandigen en de lagere groei in arbeidsproductiviteit niet direct is af te leiden.

Er is dus geen concreet bewijs dat dit werkelijk zo is. Hiervoor te weinig verschillende data gekeken. Echter staat de zzp’er meteen in het verkeerde daglicht door sommige media.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl