De fiscale oudedagsreserve: wat houdt dit in?

Het is voor een ondernemer zoals jij mogelijk om met behulp van de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) een behoorlijk voordeel te halen. Dankzij de FOR kan belastingheffing over winst nu uitgesteld worden naar de toekomst.  

Je kan per jaar 9,44% (2018) van de winst toevoegen aan de FOR met een maximum van € 8.775. Er kan echter niet meer worden toegevoegd dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen (inclusief FOR) bij het einde van het jaar de FOR bij het begin van het jaar te boven gaat. Dit betekent dat de toevoeging aan de FOR niet ertoe kan leiden dat het ondernemingsvermogen exclusief FOR negatief wordt.  

Voorwaarden FOR

Echter zijn er wel enkele voorwaarden verbonden aan het mogen toevoegen van de winst aan de FOR. Zo is het van belang dat aan het urencriterium wordt voldaan, daarnaast mag je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.  

Dan is er ook nog het feit dat je bij staking van jouw onderneming kan afrekenen over de FOR, maar het is financieel veel aantrekkelijker de reserve uiteindelijk om te zetten in een lijfrentebankspaarproduct. Dit kan overigens ook periodiek al in de jaren dat je nog ondernemer bent.  

Fiscale claim

Ondernemers denken vaak dat de FOR een pensioenvoorziening is, maar dat is het dus niet. Het is in feite een fiscale claim. 

Een van de voordelen van de FOR is dat de fiscale claim als gevolg van de inflatie steeds minder waard wordt. Stel dat de claim in jaar 1 € 100 bedraagt, dan is deze in jaar 20 bij 2% jaarlijkse inflatie in feite nog maar € 67.  

Zoals gezegd kan je de FOR tussentijds laten afnemen door deze (deels) om te zetten in een lijfrentebankspaarproduct. Als je een bedrag stort in zo’n product voor 1 juli in jaar x, kan een en ander nog worden meegenomen in jouw aangifte van jaar x – 1. 

Je kunt er dus voor kiezen de FOR periodiek af te laten nemen. Dit kan verschillende voordelen geven. Het voert te ver om daar hier nu op in te gaan.  

Verplichte afname

Tot slot is het belangrijk om te weten dat de FOR verplicht moet afnemen met het meerdere van de FOR boven de stand van het ondernemingsvermogen: 

  • in het jaar waarin je de onderneming (gedeeltelijk) staakt; 
  • als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt; of 
  • in het geval dat je in het huidige en voorgaande jaar niet aan het urencriterium voldoet 

 

 

 

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl