Het urencriterium: wat moet je weten?

Voldoe jij aan het urencriterium?  Er zijn namelijk verschillende soorten ondernemersaftrek waar je als ondernemer in aanmerking mee kan komen. Bij sommige moet je echter voldoen aan het urencriterium om recht te hebben op de aftrek.   

Voorwaarden

Een voorwaarde van het urencriterium is dat je per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan de onderneming besteedt. Daarbij geldt dat je meer dan 50% van de tijd die je aan werkzaamheden besteedt in jouw onderneming moet steken. Aan deze voorwaarden zijn wel uitzonderingen verbonden. Als je namelijk in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was, dan hoef je niet te voldoen aan de 50% eis. Zwangere onderneemsters mogen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch als gewerkte uren meetellen. Er geldt dus een fictie dat zij deze uren hebben gewerkt vóór de zwangerschap.  

Als je niet het hele jaar ondernemer bent, dan moet je alsnog 1225 uur per kalenderjaar besteden aan jouw onderneming om in aanmerking te komen met het urencriterium. Dit is het geval als je bijvoorbeeld startende ondernemer bent.   

Indien twijfel ontstaat over het aantal gewerkte uren, dan is het verstandig om een urenadministratie bij te houden. Zo kun je aantonen hoeveel uren je in jouw onderneming hebt gestoken.

Welke uren tel je mee?

Het belangrijk om te weten welke uren je wel en niet mag meetellen om aan het urencriterium te voldoen. Zo zijn dit niet alleen de in rekening gebrachte uren aan de klant. De tijd die gestoken is in offertes, administratie, het maken van een website, opruimen, het nadenken over jouw bedrijf en het bezoeken van klanten tellen bijvoorbeeld ook mee. Daarbij mag de reistijd van woon-werkverkeer niet in dit rijtje ontbreken. Kortom draait het om de uren die je in jouw onderneming steekt. Het beschikbaar zijn voor de onderneming telt niet mee aan het urencriterium, het geldt alleen als je echt met werkzaamheden bezig bent voor de onderneming.  

Uren bij een samenwerkingsverband

Wanneer je deel uit maakt van een samenwerkingsverband dan zijn enkele regels van belang. Als dit een samenwerkingsverband met huisgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten is, dan mag je in de volgende situaties de uren niet meetellen:  

  • Als sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband en je voor meer dan 70% ondersteunende werkzaamheden uitvoert.  
  • De verbonden personen genieten winst als ondernemer, maar jijzelf niet. 

Verlaagd urencriterium

Er is een speciale regeling voor startende ondernemers vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor geldt een verlaagd criterium van 800 uur.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl