De KOR (kleineondernemersregeling) verandert per 2020

Per 1 januari 2020 gaat de kleineondernemersregeling (KOR) veranderen. Op dit moment kunnen alleen de eenmanszaak, maatschap en VOF met een bepaald bedrag aan af te dragen btw (€ 1.883) een beroep hierop doen. Wij geven je hierbij wat meer informatie over de veranderingen en wat tips of de KOR wel interessant voor je is.

Verandering

De KOR gaat vanaf het begin van het volgende jaar niet meer alleen gelden voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Het gaat namelijk ook gelden voor rechtspersonen als een stichting, vereniging en BV. In de regeling van vóór 1 januari 2020 wordt gekeken naar de te betalen btw op jaarbasis. Bij minder dan €1345 aan te betalen btw geldt een ontheffing van de administratieve verplichtingen. Tussen de €1345 en €1883 een vermindering. Na 1 januari 2020 geldt een omzetgrens van €20.000 exclusief btw.

De kern van de nieuwe regeling is dat de btw-ondernemer die ervoor kiest om de KOR toe te passen, geen btw in rekening brengt bij zijn afnemers. De ondernemer die de KOR toepast kan de btw die andere btw-ondernemers in rekening brengen niet aftrekken. Daarbij zijn ondernemers die van de regeling gebruik maken ontheven van het doen van btw-aangifte.

Welke omzet telt mee aan de omzetgrens van €20.000?
  • De in Nederland btw-belaste leveringen van goederen en diensten.
  • De omzet van diensten die vrijgesteld zijn van btw omdat bijvoorbeeld sprake is van een levering van onroerende zaken, verhuur van onroerende zaken, leveringen en diensten van betaalmiddelen of effecten, financiële diensten of verzekeringsdiensten.
  • Overige btw-vrijgestelde omzet door bijvoorbeeld een medische vrijstelling.
  • Buitenlandse transacties, zoals levering naar ander EU-land, met een btw-tarief van 0%.
Overschrijding

De ondernemers die in het loop van het jaar de omzetgrens overschrijden zijn btw-plichtig. Zij zullen dan een btw-administratie moeten voeren, btw-aangifte doen, en factureren inclusief btw. De gemaakte omzet van voor de grensoverschrijding blijft vrij van btw. De komende drie opeenvolgende jaren mag de ondernemer geen gebruik maken van de KOR.

Is de nieuwe regeling interessant voor mij?

Het is niet altijd voordelig om “in de KOR” te gaan. De inkoop wordt duurder en dat verlies kun je niet in rekening brengen bij je afnemer als de afnemer een ondernemer is. Dit is wel mogelijk wanneer de afnemer een particulier is. Een simpel voorbeeld qua prijs bij particulier en ondernemer op basis van een prijs van € 100 en 21% btw:

Wanneer de afnemer ondernemer is geldt een prijs van € 100, bij een particuliere afnemer geldt de prijs van € 121.

Aanmelden voor de nieuwe regeling

Om de vrijstelling te kunnen toepassen per 1 januari 2020 dien je vóór 20 november 2019 dit te melden bij de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 juni 2019. De nieuwe regeling geldt voor minimaal 3 jaar, tenzij sprake is van overschrijding van de omzetgrens. Mocht je al ontheven zijn van administratieve verplichtingen dan blijft dat zo en kun je per jaar opzeggen.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl