Nieuwe regelgeving voor zzp’ers komt steeds dichterbij

Naar verwachting wordt de nieuwe regelgeving voor zzp’ers nog in oktober afgerond. Minister Koolmees heeft al enkele bekendmakingen over de inhoud van het wetsvoorstel gedaan. Dit meldt De Telegraaf.

Zo zal, zoals eerder aangegeven is, een minimumtarief van € 16 komen. Dit tarief dient armoede te verminderen, schijnzelfstandigheid te voorkomen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Het tarief is afgeleid van het sociaal minimum. Hiermee wil het kabinet een gelijk speelveld creëren voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt. Naast het minimumtarief wil het kabinet ook zelfstandigenverklaringen gaan invoeren.

Minimumtarief en arbeidsvoorwaarden

Door het minimumtarief is het niet meer mogelijk om een zzp’er voor een te laag tarief in te huren. De precieze regels werkt het kabinet nog uit. Deze regelgeving gaat volgens de planning 1 januari 2021 van start.

Het kabinet wil de concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Opdrachtgevers hoeven geen werkgeverspremies te betalen indien zij een zelfstandige inhuren. Daar bovenop komt nog dat opdrachtgevers ook niet door te hoeven betalen bij ziekte en geen sprake is van ontslagbescherming.

Opt-out bij hoog uurtarief

Indien de opdrachtgever een zelfstandige inhuurt tegen hoog uurtarief, dan kan voor een opt-out gekozen worden. Hier kiezen de zelfstandige en opdrachtgever samen voor. Deze opt-out betreft een opt-out van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Naar planning wordt dit per 1 januari 2021 ingevoerd.

‘Het is lastig om voor 1,4 miljoen zzp’ers een wetgeving in te voeren waarbij alles voor iedereen duidelijk is.’ – Minister Koolmees

Is er sprake van een gezagsverhouding?

Als een opdrachtgever een zelfstandige wil inhuren, is het belangrijk dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Indien hier wel sprake van is, dan is de zelfstandige een schijnzelfstandige en kunnen er naheffingen plaatsvinden. Het is dus belangrijk dat de zelfstandige en de opdrachtgever kijken naar de gezagsverhouding. Dit bepaalt in grote mate of sprake is van een dienstbetrekking of niet. De belangrijkste punten of hier sprake van is, zijn:

  • Leiding en toezicht
  • Vergelijkbaarheid met het personeel
  • Werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen
  • Manieren waarop de werkende naar buiten treedt
  • Overige belangrijke punten

Webmodule voor opdrachtgevers

Naast de belangrijkste punten van een gezagsverhouding kunnen opdrachtgevers ook online kijken of sprake is van een dienstbetrekking. Op dit moment werkt de overheid aan een webmodule voor opdrachtgevers. Deze webmodule bevat een online vragenlijst. Met behulp van deze vragenlijst kan een opdrachtgever kijken of iemand buiten dienstbetrekking kan komen werken. De opdrachtgever kan dan makkelijker te weten komen of de werkende als zzp’er ingehuurd kan worden zonder naheffingen. Het is de bedoeling dat de webmodule 1 januari 2020 gereed is voor gebruik. Opdrachtgevers hebben eerder dit jaar geholpen bij het invullen van de webmodule.

Bedenken van nieuwe regelgeving blijft lastig

In de Telegraaf benadrukt minister Koolmees dat er grote verschillen zijn tussen de grote groep zzp’ers. Hiervan zijn er in het totaal 1,4 miljoen. Dit maakt het moeilijk om wetgeving in te voeren die voor iedereen duidelijkheid geeft.

Het kabinet wacht nog op de uitkomst van de Commissie Borstlap wat betreft het verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarbij komen ook nog de voorstellen van zzp-organisaties en sociale partners.

Op dit moment draait het dus met name om de bevindingen en voorstellen die aan het kabinet worden gedaan deze partijen. De definitieve wetsvoorstellen, met daarin de nieuwe regelgeving, wordt voor de zomer van 2020 aangeboden door het kabinet.

Strengere controle

Met ingang van oktober is de Belastingdienst al strenger bezig met het controleren op schijnzelfstandigheid. De Belastingdienst richt haar pijlen momenteel vooral op kwaadwillenden.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl