Ondernemingsvormen: hoe zit het ook alweer?

Ondernemingsvormen in Nederland, het zijn er nogal wat. Welke ondernemingsvorm zijn er? En welke past het best bij jouw situatie? In dit artikel staan we uitgebreid stil bij de verschillende ondernemingsvormen die wij hier in Nederland kennen.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is makkelijk en snel op te richten. De meeste ondernemers kiezen voor deze vorm. Het enige wat je hoeft te doen is de eenmanszaak te registreren in het Handelsregister van de KvK. Bij deze rechtsvorm is alleen geen sprake van onderscheid tussen jouw privé- en bedrijfsvermogen. Daarbij ben je verplicht een administratie voor jouw eenmanszaak op te zetten. Je betaalt inkomstenbelasting over de winst uit onderneming. Er zijn verschillende soorten zelfstandigenaftrek waar jij recht op kan hebben als je voldoet aan het urencriterium.

Vennootschap onder firma (vof)

Indien je met meerdere mensen een bedrijf wil starten, dan kan dit door een vof. Iedere persoon brengt iets in zoals arbeid, goederen of geld. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Dit houdt in dat schuldeisers eerst aanspraak kunnen maken op het vermogen van de onderneming en indien nodig ook op het privévermogen van de vennoten. Met behulp van een vennootschapscontract kan je de spelregels van de vof vaststellen, dit is niet verplicht.

Commanditaire vennootschap (cv)

Je kan een commanditaire vennootschap zien als een soort vof, maar dan net even anders. In een cv zijn beherende en stille vennoten. De beherende vennoten geven dagelijkse leiding aan het bedrijf, terwijl de stille vennoten alleen financieel betrokken zijn. De cv dient in het Handelsregister te worden ingeschreven, waarbij alleen persoonsgegevens van de beherende vennoten ingevuld hoeven te worden. Van de stille vennoten hoef je alleen aan te geven welk bedrag zij inbrengen. Als beherend vennoot ben je ook privé aansprakelijk voor de schulden van de cv.

Maatschap

Het is mogelijk om een maatschap te vormen als je jouw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer wil uitvoeren. Je beoefent dan je beroep onder een gemeenschappelijke naam. Elke maat brengt iets in, je werkt op gelijkwaardige wijze samen, en de maten delen het financiële voordeel uit de maatschap. In een maatschap kun je alleen verplichtingen voor jezelf aangaan en niet voor andere maten. Je bent alleen samen aansprakelijk indien de maten elkaar volmacht hebben gegeven in het maatschapscontract of als samen is besloten een handeling of transactie te verrichten. De maten zijn ook privé aansprakelijk. Als één van de maten onbevoegd handelt, dan zijn de anderen daar niet aansprakelijk voor.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv)

De besloten vennootschap is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat je niet met je privévermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Het kapitaal van een bv is onderverdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in bezit van aandeelhouders. Zij hebben dan ook de hoogste macht binnen de onderneming. De aandelen staan bij een bv op naam. Een bv kent geen minimum aandelenkapitaal.

Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap heeft net als een bv een rechtspersoonlijkheid, waardoor je privé niet aansprakelijk bent voor schulden. Daarbij heeft een nv kapitaal dat is onderverdeeld in aandelen. Deze aandelen staan niet op naam, maar zijn aan toonder. Op de beurs kan hierdoor snel van eigenaar worden gewisseld. Voor het oprichten van een nv is een minimum aandelenkapitaal van €45.000 nodig.

Per 1 januari 2020 worden de aandelen aan toonder afgeschaft. Ondernemingen met aandelen aan toonder dienen hun statuten hierom aan te passen. Aandeelhouders kunnen tot 1 januari 2021 hun aandelen aan toonder bij de vennootschap omwisselen voor aandelen op naam.

Vereniging

Als je een doel wil bereiken door met anderen samen te werken kun je een vereniging oprichten. Twee of meer leden werken samen naar een gezamenlijk doel. Het behalen van winst om deze onder de leden te verdelen mag geen doel zijn. Dit betekent niet dat er geen winst gemaakt mag worden, winst mag namelijk gebruikt worden voor het realiseren van het gemeenschappelijke doel.

Coöperatie / Onderlinge Waarborgmaatschappij

Een coöperatie is gericht op samenwerking en het aangaan van overeenkomsten voor en met haar leden. Je kan als individuele ondernemer hierdoor profiteren van de voordelen van een collectief. De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Over de winst betaal je vennootschapsbelasting. Over de eerste €200.000 is dit 20% van de winst en alles daarboven met 25%.

Stichting

Een stichting heeft als doel om met behulp van vermogen een bepaald maatschappelijk of sociaal doel te realiseren. Net als bij een vereniging mag een stichting winst maken, maar het moet wel ten goede komen aan het doel. Daarbij mag het een onderneming hebben indien de opbrengst aan het doel wordt besteed. Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. De stichting is een rechtspersoon, waardoor de bestuurders niet privé aansprakelijk zijn voor schulden. Dit tenzij sprake is van wanbestuur.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl