Onverrekende zelfstandigenaftrek bij onvoldoende winst

Wat gebeurt er met onverrekende zelfstandigenaftrek bij onvoldoende winst? Als de zelfstandigenaftrek meer bedraagt dan jouw winst, dan kan je niet de gehele de zelfstandigenaftrek gebruiken. De onverrekende zelfstandigenaftrek kan je echter wel weer verrekenen.    

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor zzp’ers. Hiermee kun je een vast bedrag fiscaal aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt. Om recht te hebben op zelfstandigenaftrek moet je ondernemer zijn en aan het urencriterium voldoen. Ook is het van belang dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt aan het begin van het kalenderjaar. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280. Hierbij geldt dat het niet meer dan de winst vóór ondernemersaftrek mag zijn. Dit telt echter niet als je in aanmerking komt met startersaftrek. Zelfstandigenaftrek kan namelijk in beginsel niet leiden tot een negatieve winst. Starters die in de voorgaande vijf kalenderjaren niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek hebben genoten, krijgen een extra aftrek van € 2.123. Dit is de startersaftrek. Hierbij is de hoogte van de winst niet relevant.  

Onvoldoende winst

Wat als je een te lage winst hebt? Als de winst te laag is om geheel de zelfstandigenaftrek te kunnen gebruiken, dan kan deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in de komende negen jaar worden verwerkt. Zo kun je daar alsnog gebruik van maken. De winst moet in de komende jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in de bijhorende jaren.

Wanneer gaat de onverrekende zelfstandigenaftrek verloren?

Indien de onderneming wordt gestaakt, gaat daarbij de zelfstandigenaftrek verloren. Ook als binnen het termijn van negen jaar niet aan het urencriterium wordt voldaan, dan gaat de zelfstandigenaftrek verloren. Let dus goed op dit termijn en houd hier rekening mee.   

Speciale regeling bij arbeidsongeschiktheid

Belastingplichtigen die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderneming starten hebben recht op een speciale regeling. Zij vallen onder het verlaagde urencriterium. Dit bedraagt 800 uur. Daarnaast bedraagt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en in het derde jaar € 4.000. Heb jij recht op deze aftrek? Lees hier meer over startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Het overlijden van de ondernemer

Als de ondernemer overlijdt, is de kans groot dat hij niet voldoet aan het urencriterium. Indien je niet aan het urencriterium voldoet heb je ook geen recht op zelfstandigenaftrek. Hierdoor kan geen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek worden verrekend. Echter mag je alsnog de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek van de stakingswinst aftrekken. Dit kan als voldaan wordt aan de drie volgende criteria:

  • De ondernemer is overleden. 
  • Door het overlijden van de ondernemer is de onderneming gestaakt. 
  • De ondernemer voldoet in zijn overlijdensjaar niet aan het urencriterium. 

Kortom is het belangrijk om te weten welke criteria de zelfstandigenaftrek en onverrekende zelfstandigenaftrek stellen. De ongerealiseerde zelfstandigenaftrek mag de eerstvolgende negen jaar worden verwerkt, tenzij sprake is van onvoldoende winst.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl