Prinsjesdag 2019: wat moet je weten als zzp’er?

Minister Hoekstra van Financiën heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor zzp’ers zijn er belangrijke ontwikkelingen bekend gemaakt hierin.

Er wordt verwacht dat het in Nederland economisch aardig blijft gaan. De begroting laat zien dat verwacht wordt dat de werkloosheid laag blijft, de koopkracht stijgt en de groei daalt. De koopkracht van zzp’ers zal met 2,0% stijgen.

De zorgpremie van een zzp’er is afhankelijk van de winst uit onderneming. Uit de begroting van Prinsjesdag wordt verwacht dat deze volgend jaar licht zal stijgen. Wat het percentage wordt in 2020 is nog niet bekend.

Schijnzelfstandigheid

In verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet het verschil tussen vast en flexibel kleiner maken. Dit doen zijn onder andere door een minimumtarief van € 16 in te voeren vanaf 2021. Daarnaast is deze maatregel ook bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Verschillende belangenbehartigers en organisaties pleiten voor een hoger minimumtarief, maar dit is niet mogelijk door de wetgeving van de EU.

Het kabinet wil zzp’ers met een uurtarief van € 75 of hoger meer ruimte geven om te ondernemen, aangezien het kabinet ervan uit gaat dat deze zelfstandigen kunnen sparen voor hun pensioen of voor werkloosheid. Deze zzp’ers kunnen vanaf 2021 met een zelfstandigenverklaring werken.

Zelfstandigenaftrek

De komende 10 jaar zal de zelfstandigenaftrek stap voor stap met € 250 per jaar afnemen. Deze zal dus verlaagd worden van € 7280 naar € 5000. Hier tegenover staat dat de arbeidskorting wordt verhoogd in 2020. Wat dan wel weer bijdraagt aan een lastenverlichting.

Zzp’ers met eenmanszaak

Indien je als zzp’er een eenmanszaak hebt dan verandert nog meer. Je betaalt als ondernemer met eenmanszaak winst uit onderneming inkomstenbelasting. De drie schijven zullen in 2020 vervangen worden door twee schijven. Indien je in 2020 een inkomen hebt onder de € 68.507 dan geldt een tarief van 37,35%. Het inkomen dat boven dit bedrag valt wordt verrekend met een belastingtarief van 49,5%. Dit tweeschijvenstelsel vervangt het oude stelsel per 1 januari 2020.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl