SER: gezond en veilig werken voor iedereen

De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeert dat het afhankelijk is van jouw contractvorm of je gezond jouw pensioen haalt in Nederland. Maar wat zijn dan de verschillen tussen de arbeidsomstandigheden?

De laatste jaren is het aantal flexwerkers flink gestegen, wat dan ook een reden is voor de SER om naar dit onderwerp te kijken. Het kabinet wil een nieuwe langetermijnvisie ontwikkelen wat betreft arbeidsomstandigheden. De SER is de belangrijkste raadgever van het kabinet.

In het rapport van de SER worden meerdere conclusies getrokken. Zo zijn uitzendkrachten het meest slachtoffer van bedrijfsongevallen. Ook hebben zij het vaakst burn-outklachten. Daarnaast doen zij vaker het gevaarlijke werk, waarbij zij ook in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Bovendien voert meer dan de helft regelmatig fysiek zwaar werk uit. De uitzendsector is dus het minst gezond van de arbeidsmarkt.

Het grootste aantal overuren wordt door vaste medewerkers gedraaid. Deze werknemers vervullen vaak ook hoge taakeisen, wat leidt tot hoge werkdruk.

Zzp’ers hebben niet zo’n last van bovenstaande kwalen. Zij ervaren volgens het rapport de minste burn-outklachten. Daarbij geven zij aan dat zij niet vaak betrokken zijn bij een bedrijfsongeval. Over het algemeen zijn de zzp’ers het gezondste van de werkenden. Vanzelfsprekend hebben de zelfstandigen de meeste autonomie. Wel geeft bijna een derde van de zzp’ers aan dat hij vaak of altijd veel werk heeft.

Uit een ander onderzoek bleek reeds al dat zzp’ers ook steeds meer tevreden zijn over hun financiële positie.

Volgens de SER dient iedereen gezond en veilig te werken. Daarom pleit de raad onder andere voor een onderzoek die de oorzaak van het verschil tussen de groepen werkenden naar voren brengt.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl