Speur- en ontwikkelingswerk: een extra ondernemersaftrek

Als jij persoonlijk speur- en ontwikkelingswerk verricht, dan is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (Hierna: WBSO) wellicht interessant voor jouw onderneming. Hiermee kunnen ondernemers namelijk een extra ondernemersaftrek aanvragen.  

Aan de WBSO-aftrek zijn enkele voorwaarden verbonden, zo moet je als ondernemer aan het urencriterium voldoen, een Speur- en Ontwikkelingsverklaring hebben van de RVO en minimaal 500 uur per kalenderjaar besteden aan erkend speur- en ontwikkelingswerk. Het is wel noodzakelijk om over e-Herkenning niveau 2+ te beschikken.  

S&O-Administratie

Het is belangrijk om een S&O-administratie bij te houden, dit dient per dag en per project te gebeuren. In deze administratie kun je bijvoorbeeld vergaderstukken plaatsen, maar ook foto’s of video’s van prototypes, correspondentie en testresultaten. Uiterlijk 31 maart dienen de gerealiseerde S&O-uren te worden gemeld. Indien in een kalenderjaar minder dan 500 uur aan S&O is besteed, dan vervalt het recht op fiscale aftrek. Indien de onderneming ophoudt met bestaan dan dien je binnen een maand de gerealiseerde S&O-uren te melden. 

Indieningsdata

Als zelfstandige kan je altijd tot 30 september één of meerdere aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar. Hier geldt geen maximum aantal aanvragen voor. Echter dien je wel rekening te houden met het feit dat de aanvraag vanaf de indieningsdatum tot het einde van het jaar geldt. Indien je 1 januari een aanvraag indient, dan geldt dit dus voor het hele kalenderjaar. 

Daarbij dien je binnen 10 werkdagen de gerealiseerde S&O-uren vast te leggen. Twee maanden na afloop van een kwartaal behoort de rest van de S&O-administratie gereed te zijn. Het betreft S&O-uren die in de Europese Unie zijn gemaakt.  

Hoogte van de aftrek

Zelfstandig ondernemers krijgen op basis van hun aanvragen een vaste aftrek.  

Als je een starter bent, dan kom je in aanmerking met een verhoogde aftrek. Als starter ben je één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer geweest en heb je in deze periode niet meer dan twee keer speur- en ontwikkelingswerk toegepast.  

Het is dus van belang om een goede administratie van jouw S&O-uren bij te houden en deze volgens de aangegeven termijnen te melden om in aanmerking te komen met WBSO-aftrek.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl