Zorginstellingen kampen met steeds hogere personeelskosten

Voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen is afgelopen periode het inhuren van medewerkers flink duurder geworden. Deze kosten zijn namelijk met ruim de helft gestegen.

Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Deze cijfers hebben betrekking op de periode van 2015 tot en met 2019. Ze vormen een steeds groter gedeelte van de bedrijfslasten.

In 2018 bedroegen de kosten voor het personeel dat niet in loondienst is bij de zorginstellingen ongeveer € 2,7 miljard. Dit terwijl in 2015 de totale kosten in de sector ongeveer € 1,8 miljard waren.

Daarbij is bij drie van de vier zorgsectoren het resultaat gedaald, dit blijkt uit de cijfers van 2017 en 2018. De grootste daling vond plaats in de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij was het resultaat in 2017 nog € 77 miljoen, terwijl dit in 2018 daalde naar € 16 miljoen. In 2017 bedroeg het resultaat van de ziekenhuizen € 481 miljoen, in 2018 daalde dit met € 13 miljoen. In vergelijking met de geestelijke gezondheidszorg is deze daling dus vrij laag.

Alleen bij de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorginstellingen is het resultaat toegenomen. Deze steeg van € 275 miljoen naar € 406 miljoen. Ook hier zijn de kosten voor de inhuur van personeel toegenomen, maar niet zo sterk als de stijging van de opbrengsten. De opbrengsten stegen onder andere door de extra gelden voor het verbeteren van de kwaliteit in de verpleeghuiszorg.

De zorg vreest hiernaast voor de nieuwe zzp-plannen. Deze plannen werken de doelstellingen van de zorgsector namelijk zwaar tegen.

ZZPNed.nl

ZZPNED.nl is een platform voor startende en doorstartende ondernemers. Onze missie? Je voorbereiden op het ondernemerschap zodat je beter kunt ondernemen én succesvoller wordt! Maar ook jouw opdrachtgever geven we de nodige informatie en bieden we dé plek om jou te vinden.

Contact opnemen

ZZPNED
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest
info@zzpned.nl